Jezus podpalił Notre Dame - zdjęcie

in dlike •  5 months ago 

Dhared From Dlike

Szkotka dopatrzyła się w płomieniach trawiących katerę podobizny Jezusa. Już raz 2000 lat temu wyrzucił banksterów ze świątyni. Czyżby to miało coś sugerować?


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zdecydowanie sugeruje to że pareidolia ma się dobrze.

XD