Polish volleyball team enters Tokyo 2020 Olympics.

in dlike •  last month 

Shared From Dlike

Yes! We have it!

The Polish national team plays like a dream. Before the match with Slovenia, they only needed one winning set. The match looked great, the Poles defeated the Slovenians without problems, you secure yourself promotion to the Olympic Games in Tokyo next year.


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Miałem wczoraj coś napisać o tym wydarzeń, ale... Zrobię tylko resteem. :)

Tak czy siak gratulacje. Wystarczyło, że wygrają ze Słoweńcami seta, ale po pierwszym serce drżało, gdy przegrywaliśmy niespodziewanie 0:1.

Tak, pierwszy set wprowadził troszkę niepewności, ale później poszło już z górki :)