Rosyjski żaglowiec "Siedow" nie wpłynie na polskie wody - premier | Poinformowani.pl

in dlike •  3 months ago 

Dhared From Dlike

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, iż rosyjski żaglowiec "Siedow", na którego pokładzie są kursanci z Kerczeńskiego Państwowego Morskiego Uniwersytetu Technologicznego nie wpłynie na polskie wody terytorialne.


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!