Crypto Info-JP Morgan o tym, co spowodowało spadek ceny bitcoinów.

in #dlike5 years ago

Shared From Dlike

Bitcoin (BTC) nie miał najlepszego tygodnia. W rzeczywistości kryptowaluta ma zostać zamknięta o około 20% w ciągu tygodnia, co jest jednym z najgorszych wyników aktywów od czasu niedźwiedzi kapitulacji z listopada ubiegłego roku.

„Pesymizm związany z poziomem aktywności na Bakkt wywołał ostatnią wyprzedaż. Jednak likwidacja długich pozycji o wartości 600 milionów USD na platformach takich jak Bitmex spowodowała gwałtowny spadek ceny o ponad 1000 USD w ciągu 30 minut. ”-powiedział JP Morgan


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64291.71
ETH 3502.12
USDT 1.00
SBD 2.51