Crypto Info- Coinbase pracuje nad nowym programem 1,2% rocznego oprocentowania

in #dlike5 years ago

Shared From Dlike

Coinbase ogłosiło, że pracuje nad nowym programem o nazwie (USDC Rewards) , który umożliwia amerykańskim klientom zarabianie 1,2 procent rocznie, przechowując stablecoin Circle na swoich kontach. Coinbase wyjaśnia, że użytkownicy mogą posiadane i trzymane żetony zainwestować, dodatkowo zarabiając, trzymając je na koncie. Hodlers będzie mógł odzyskać zainwestowane fundusze z gwarancją odsetek w okresach miesięcznych.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66504.03
ETH 3578.30
USDT 1.00
SBD 3.03