Bohater Man Utd Patrice Evra: Zapomnij o stylu

in #dlike5 years ago (edited)

Shared From Dlike

Patrice Evra mówi, że muszą zapomnieć o stylu i po prostu wygrać. Evra jest przekonany, że ​​pod tym względem wszystko się zmieni, szczególnie gdy kontuzjowani gracze United znów wrócą do akcji.

„To właśnie musimy zrobić. Na tym boisku musimy zdobyć trzy punkty. Zaufaj mi, kiedy wróci cała drużyna, będziemy mieć dla nas lepsze dni”


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64268.35
ETH 3499.18
USDT 1.00
SBD 2.51