Bank Szwajcarii pracuje nad prototypowym zasobem kryptograficznym.

in #dlike5 years ago

Shared From Dlike

W dokumencie opublikowanym wtorek , Narodowy Bank Szwajcarii i Banku Rozrachunków Międzynarodowych, tzw „Bank dla banków” szuka, aby rozpocząć pracę nad blockchain na bazie aktywów kryptograficznych . Niemiecki minister finansów, pod rządami Angeli Merkel, powiedział w odniesieniu do scentralizowanej kryptowaluty dla strefy euro:

„Taki system płatności byłby korzystny dla europejskiego centrum finansowego i jego integracji ze światowym systemem finansowym. Nie powinniśmy opuszczać pola Chinom, Rosji, USA ani żadnym prywatnym dostawcom. ”


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64335.75
ETH 3497.40
USDT 1.00
SBD 2.54