Bakkt szuka nowych kluczowych klientów

in #dlike5 years agoBakkt, platforma handlowa pochodnymi bitcoinami należąca do ICE, zakończyła swój pierwszy pełny tydzień handlu. Firma widziała 165 miesięcznie fizycznie rozliczonych kontraktów futures na bitcoiny, które były przedmiotem obrotu za pośrednictwem swojej platformy - około 1,5 mln USD w wartości nominalnej transakcji przy założeniu tygodniowej ceny bitcoin na 8700 USD.

Bakkt still looking to sign up key core clients after first week of futures trading

Sort:  
  • 스팀 코인판 커뮤니티를 이용해주셔서 감사합니다.
  • 2019년 10월 15일부터는 스팀코인판에서 작성한 글만 SCT 토큰을 보상받을 수 있습니다
  • 스팀 코인판 이외의 곳에서 작성된 글은 SCT 보상에서 제외되니 주의 바랍니다.
  • Thanks to everyone who continues to participate in SteemCoinPan community.
  • From Oct 15, 2019, we will provide SCT rewards for postings published on SteemCoinPan.
  • You won't get SCT rewards at all if you create a posting on other Steem Dapps after Oct 15, 2019.

Dzięki za info

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66278.21
ETH 3557.49
USDT 1.00
SBD 3.14