Huobi rozszerza giełdę kryptowalut na Argentynę

in #dlike5 years ago

Shared From Dlike

Wymiana kryptowalut Huobi rozszerza się na Argentynę, ponieważ kryptowaluty zyskują akceptację w regionie jako zabezpieczenie przed niesławnym peso inflacyjnym.

„Rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi związane z kryptografią sprawia, że ​​Argentyna jest idealnym punktem wyjścia dla Huobi do realizowania większych projektów w zakresie promowania kryptowaluty i blockchain na rynku” - powiedział w oświadczeniu David Chen, starszy dyrektor biznesowy w Huobi Cloud.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 65045.20
ETH 3523.22
USDT 1.00
SBD 2.37