12 000 milionerów Bitcoin, jaki jest potencjał, aby być jednym z nich?

in #dlike5 years ago (edited)

Shared From Dlike

Bitcoin to wiele rzeczy dla wielu różnych osób. Dla niektórych jest to magazyn bogactwa, dla innych jest zabezpieczeniem przed lokalnymi prześladowaniami gospodarczymi, ale dla wielu jest narzędziem zarabianiem pieniędzy. 

Niezależnie czy jest się zbieraczem, czy inwestorem to wciąż szansa na znakomity zysk i dywersyfikacje części swojego portfela. W dalszym ciągu jesteśmy, dalej mając szanse na lepszy zysk, niż pozostała część ludzi, która dalej nie wie co to kryptowaluty. Analityk Willy Woo napisał:

Oto wykres liczby milionerów Bitcoin w czasie *, obecnie około 12 000. Na tej planecie jest 36 milionów milionerów, to wciąż są dni, jeśli uważasz, że BTC będzie nową walutą.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64998.89
ETH 3514.73
USDT 1.00
SBD 2.37