Sprawa Amber Gold. Sędzia godzinami w pustej sali odczytuje wyrok

in dlike •  2 months ago 

Shared From Dlike

Absurdy polskiego prawa: sędzia będzie odczytywać wyrok nawet 4 miesiące w pustej sali, bo takie są przepisy.


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

O tym było w prasie.