Prawicowa wydmuszka

in dlike •  8 months ago 

share-with-dlike.jpg

Tak że tego no... Jak tam kuce, fajnie było? Kolejna wydmuszka w imię zasady "Dziel i rządź!" Ozjasz + Braun + kilku socjalistów z RN + Scyzoryk. Trochę to wygląda jak Mazurska Noc Kabaretowa.


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Mktv taki błyskotliwy a mówi że jest zwolennikiem powstania partii, shit! Nie rozumie że już od kilkunastu lat żadna patria nie jest w stanie oprzeć się rosnącym w siłę korporacjom wspieranym przez bankierów. Ja to obserwuję nawet w USA, różnice między partiami się zacierają.

Tu się z tobą muszę zgodzić. Obecnie politycy są narzędziami bankierów i koncernów, dlatego społeczeństwo powinno się organizować nie poprzez partię, ale oddolnie pogłębiając świadomość. Nadeszły takie czasy, że wojnę wygrywa się nie za pomocą czołgów, a informacji i póki to nie dotrze do tych małych móżdżków tych wszystkich szaraczków Kowalskich i Nowaków to nic się nie zmieni.

"oddolnie pogłębiając świadomość" LOL
W sytuacji gdy w ich rękach jest popkultura? A także w zasadzie edukacja? Nie ma szans. Mnie się wydaje że obecnie jedyne co można i należy robić to tworzyć wyspy czy katakumby dla przechowania i przetrwania wartości tak by jak już wszystko pierdyknie można było odbudowywać nie utraciwszy wszystkiego...
Można też robić swoje i modlić się o cud bo poza nadnaturalnym nie widzę innego sposobu na pokonanie współczesnej międzynarodowej oligarchii.

Posted using Partiko Android

W Polsce spoiwem które mogłoby zjednoczyć społeczeństwo móglby być Kościół Katolicki tak jak to zrobił w 89 roku. Można by zorganizować komitety wyborcze przy parafiach i w legalny sposób w wyborach rozegnać tą całą partiokrację i zmienić konstytucję Kwaśniewskiego na proobywatelską. Tyle że KK raczej nie chce się mieszać do polityki, z drugiej strony te lewackie, w większości nieuzasadnione ataki na kapłanów i wiernych jakieś działania mogą wymusić.

Congratulations @lastprophet! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!