Niedźwiodek Puch – Grzegorz Kulik

in #dlike5 years ago

Shared From Dlike

Pojawił się "must-have" na tegoroczne święta na Śląsku. Grzegorz Kulik to nie tylko propagator języka śląskiego, ale przede wszystkim autor przekładów pozycji literackich na ten język. 

Największy rozgłos przyniósł mu przekład "Dracha" autorstwa Szczepana Twardocha oraz "Małego Księcia" Antoine'a de Saint-Exupery.

Oprócz tego osoby zainteresowane językiem śląskim mogę odesłać do kanału YT Grzegorza [Chwila Z Gŏdkōm](https://www.youtube.com/channel/UC_vhD5x1FgPATLuPJ-Jovyw/videos).

_____________________________________

Trefioł sie "must-have" na latosi gody na Ślōnsku. Grzegorz Kulik, to niy ino siewca ślōnskiyj gŏdki, ale przede wszyjstkim autōr przekładōw pozycyji literackich na ta gŏdka.

Nojsrogszy rozgłos prziniōs mu przekłŏd "Dracha" autorstwa Szczepana Twardocha a "Małego Princa" ôd Antoine'a de Saint-Exupery.

Ôkrōm tego ôsoby zainteresowane gŏdkōm ślōnskōm mogã ôdesłać do kanału YT Grzegorza [Chwila Z Gŏdkōm](https://www.youtube.com/channel/UC_vhD5x1FgPATLuPJ-Jovyw/videos).


Shared On DLIKE

Sort:  

Głosuję na siebie, bo na https://tipu.online/curators w dalszym ciągu mam 0 vote'ów a głosowałem przedwczoraj

@tipu curate

EDIT: to jednak ja źle patrzyłem

Urodziłem się na śląsku, a nie mówię po śląsku, bo choć mama też się tu urodziła, to rodziców ma przyjezdnych, a mój ojciec, to już w ogóle na grube znad morza przyjechał.

Podobno za młodu, to ojciec po śląsku mówił na kopalni nie gorzej niż nie jeden Ślązak. Pewnie nie chciał być przezywanym Gorolem.

No, ale ze mnie pozostał w takim układzie gorol urodzony na śląsku. Ze szkoły podstawowej nie pamiętam, żeby dzieci po śląsku jakoś specjalnie rozmawiały. Wielu Ślązaków do matki powie po śląsku stojąc obok, a do ciebie po polsku i to się tak samoistnie przełącza. Moja żona tak ma, niestety przez to, że wyszła za gorola dzieci też będą małymi gorolami urodzonymi na śląsku, bo naszym domu rodzinnym mówi się po polsku ;)

Na Kopalni, przynajmniej w tych Śląskich musisz mówić albo przynajmniej rozumieć i znam wiele takich osób jak twój tata.
A co do przełączania, to jest normalne i sam mam tak. Nawet z mamą rozmawiam po polsku, bo ma traumę z dzieciństwa i w ogóle język śląski = brak wykształcenia i prostota.
Ja z tym walczę, a moja żona bardzo nasiąknęła śląskością, zwłaszcza jak jej przedstawiam historie regionu, o której w szkole nic nie mówili. Przykład? Śląsk miał chrzest nawet i 100 lat przed Polską Piastów

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68548.71
ETH 3847.93
USDT 1.00
SBD 3.73