Dokładna analiza 12 miesięcy pierwszeństwa pieszych na Litwie - brd24.plsteemCreated with Sketch.

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Niedawno po #polish przeciągnęła się dyskusja o zasadności wprowadzenia pierwszeństwa pieszego jeszcze przed przejściem. 

Czołowym argumentem przeciwników takiego rozwiązania jest, że na zachodzie nie zmieniło to zasadniczo liczby wypadków z udziałem pieszych. Co prawda, liczba wypadków tam była o niebo niższa niż w Polsce, ale statystyka jest statystyką. 

Natomiast w podlinkowanym artykule mamy dane z sąsiedniego kraju, który podobnie jak Polska zmaga się epidemią śmierci na drogach. 


Shared On DLIKE

Sort:  

Mnie dane przekonują. Z jakiejkolwiek strony by na nie nie patrzeć to na Litwie ginie teraz mniej ludzi. Zmiany są zauważalne. Tylko u nas ciągle jakieś "ale", "inna kultura", "potrzeba edukacji", "więcej odblasków".

ja pozostawię idealny komentarz. po za tym sporo statystyk do przemyślenia

Ciekawi mnie, czy wzrosła ilość wypadków między samochodami w obrębie przejścia. Np pieszy sobie wskoczył na pasy, bo on przecież jest świętą krową i na skutek hamowania awaryjnego doszło do kolizji między samochodami.

wyraźnie pokazuje, że w każdym roku najbardziej niebezpieczne dla pieszych są „ciemne” miesiące zimowe.

Tylko dlaczego? Samochód w ciemności widać z daleka, nie widać tylko ubranego na ciemno pieszego, który nawet nie rozejrzy się zanim nie wejdzie na jezdnie.

Nie wyobrażam sobie, że można dać się potrącić samochodowi, który jedzie te 50-70km/h zachowując elementarne środki ostrożności.

Wynik na Litwie pewnie nie do powtórzenia w przyszłym roku, bo piesi nauczą się, że można pozostawić swoje własne bezpieczeństwo w rękach kierujących, a w niektórych sytuacjach trzeba praktycznie zatrzymać się, żeby być pewnym.

Może zdelegalizować samochody, które nie są wyposażone w systemy hamowania awaryjnego + montowanie sytemów gps, które przed przejściem zwolnią do prędkości, która daje 100% zatrzymanie samochodu przed pojawiająca się przeszkodą. Dodatkowo na poprawę bezpieczeństwa wpłynie znaczny spadek ilości samochodów, bo większości nie będzie stać na nowy samochód spełniające wymagania.

Congratulations @jocieprosza! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68643.75
ETH 3779.37
USDT 1.00
SBD 3.67