Stranger Things'in 4. Sezonundan Teaser Yayında - Haberler - Beyazperde.com

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Ne kadar kötü giderse gitsin kesinlikle izlemeye devam edeceğim nadir dizilerden biridir herhalde Stranger Things. 80 lerin havasını sevmesem de dizinin havasını seviyorum. Korku sevmesem de bu dizideki gerilimi seviyorum.

Bu sefer teaser da farklı bir canavar türü görmedik ama bir tren yolu hazırlıyorlar. Şehre ulaşım veya şehirden bişey kaçırmak için. Manidar kızımızın üvey babalığı da bu yol çalışmasında çalışıyor..

Neler olacak bakalım yeni sezonda.


Shared On DLIKE

Sort:  

Congratulations @hayalet! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 69837.94
ETH 3620.96
USDT 1.00
SBD 3.20