Sony, Yeni Bir Marvel Filmi İçin Tarih Belirledi - Haberler - Beyazperde.com

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Disney ile aralarındaki problemi çözüme kavuşturduktan sonra Sony ilginç bir şekilde bu filmlere yönelmeye başladı.

Herkesin beklediği karakterlerin birbirileri ile içiçe geçmiş filmleri daha iyi olacak diye düşünüyor herkes ama hala ortaklaşa ilerleyebilecek bir film göremedik. İkisi de birbirinden bağımsız filmler yapmaya devam ediyor gibi görünüyor.

Sony şimdi de yeni bir karakteri sinemaya uyarlayacak, bakalım hangi karakter ve nasıl bir film bizi bekliyor.


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 69726.58
ETH 3619.25
USDT 1.00
SBD 3.21