Sony, Yeni Bir "Anaconda" Serisi Çekecek - Haberler - Beyazperde.com

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Yapmayın etmeyin güzelim hayvanı ne hale getiriyorsunuz :))

Bir zamanlar sürekli televizyonda yayınlanan başka bir serinin tekrar uyarlanması. Hatırladığım kadarıyla filmlerden birinde Jennifer Lopez de oynuyordu. Önce şarkıcılık mı oyunculuk mu yapmıştı acaba?

Şaka maka artık bu zamanda var olan efektler ile nasıl bir gerçeklik oluşturabilirlerse sanırım korku unsurlarını üst seviyeye çıkartacaklar. Kesinlikle izlerim ben bu filmi :))


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 69626.65
ETH 3615.66
USDT 1.00
SBD 3.25