Sense8 Yıldızı Brian J. Smith, Matrix 4'da Rol Alacak! - Haberler - Beyazperde.comsteemCreated with Sketch.

in #dlike2 years ago

Shared From Dlike

Neo ve Trinity üçlemenin sonunda ölmüş olmasına rağmen onlarla olan çekimler devam ediyor aslında. Yani yeni senaryo hakkında pek bir fikrimiz yok, nerede geçtiği ne zamanda geçtiği neo ve trinity ölmedi mi gibi sorular kafamızda sürekli olarak varlar.

O çekimler bir yandan devam ediyorken, yeni oyuncu haberleri de gelmeye devam ediyor. Bu da gösteriyor ki sanırım Neo ve Trinity i bir hayal olarak göreceğiz 4. filmde.


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29003.17
ETH 1785.76
USDT 1.00
SBD 2.53