Robert Pattinson, Batman'in Süper Kahraman Olmasıyla İlgili Konuştu - Haberler - Beyazperde.com

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Yıllardır süregelen tartışmalardan biridir Batman süper kahraman mıdır değil midir, ikisi için ağır fanatikler var. Bana göre süper gücü olmayan bir kahraman diyebiliriz. 

Yeni Batman Robert Pattinson da bu konuda ilk başta Batman süper kahraman değil demişti aldığı tepkiden sonra şimdi karar değiştirmiş ve nalet olası tamam süper kahraman minvalinde bişeyler gevelemiş :))


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 27068.94
ETH 1621.29
USDT 1.00
SBD 2.19