Oscar’a En İyi Film Dalında Aday Gösterilip Tarih Yazan Filmler - Beyazperde.com

in #dlike2 years ago

Shared From Dlike

Çok güzel hazırlanmış bir liste. Kuzuların Sessizliği filminden sahne görünce ilgimi çekmişti. İçeride ne acayip şeyler varmış gerçekten tarih yazar Oscar için.

Güzel ve Çirkin animasyonu bile var. Bu kategoriye çok farklı dallarda çok farklı tarzlarda birçok film aday olmuş gerçekten. İncelenebilir bir liste.


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
SBD 2.51