Netflix, The Witcher'ın İkinci Sezonundan İlk Detayları Paylaştı - Haberler - Beyazperde.comsteemCreated with Sketch.

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

İlk sezonu çoğu kişi tarafından beğenilen, Rivialı Geralt rolüyle karşımıza çıkan Henry Cavill'i ise aşırı derecede beğenen bir kitle olunca çıtayı yükselttiklerini açıklamışlar.

Çok güzel sahneler vardı gerçekten, umarım o tarz sahneleri daha fazla görürüz. İlk bölümün sonundaki dövüş sahnesi gibi.

Çekimlerine İngilterede başlanmış.


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64354.36
ETH 3507.50
USDT 1.00
SBD 2.54