"Mission Impossible 7"nin İtalya Çekimleri Durduruldu! - Haberler - Beyazperde.com

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Koronavirüs sinema sektörünü de vurmaya başladı, gerçekten dünyanın sonu böyle mi gelecek acaba?

Acayip bir konu gerçekten ne desek boş, artık öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki herkes evinde oturup evinde çalışacak, yiyeceğini içeceğini kendi evinde üretmeye çalışacak, evinden çalışacak.

İnsanlardan uzak kalarak yaşayacak. Kimler yaşayacak acaba daha da ciddileşirse bu salgın?

Bu film de 7 ye kadar çekiliyor daha da devam eder muhtemelen.


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 69726.58
ETH 3619.25
USDT 1.00
SBD 3.21