Matrix 4 Setinden Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'lu Yeni Video! - Haberler - Beyazperde.com

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Nedense heyecanlanmaya başlıyorum bu filmden sahneler haberler bişeyler görünce... özlemişim birkaç senedir izlemedim ama öncesinde sürekli izlediğim serilerden biri idi...

Kısacık bir sahne gösterimi paylaşılmış. Onun için bile ne kadar emek var arkada. Filmin güzel olacağından şüphem yok hatta olmasa da güzel diyebilirim o derece seviyorum. 

Tek merak ettiğim yeterince felsefik derinlliğe sahip olacak mı?


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67695.19
ETH 3488.51
USDT 1.00
SBD 3.21