Game of Thrones'un Yıldızlarından Pilou Asbæk, Hayran Tepkilerine Katılmadığını Söyledi - Haberler - Beyazperde.com

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Ya cancağızım sen öyle o şekilde harcanmayı göze almışsın ne güzel. Zaten saçma bir şekilde veda edeceğin belliydi ama dizi ilmek ilmek işlediği sezonlarca hikayeyi hızlıca bir çırpıda saçma sapan bir şekilde bitirilmeyi hak etmedi.

Tamam ben sonunu beğeniyorum ama sona gelene kadar olan süreç berbat olandı zaten. Çılgın Kraliçe demişsin falan filan, tamam da neden çıldırdı, neden bi anda oldu. neyse seninle tartışmayacağım haha :))


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 69837.94
ETH 3620.96
USDT 1.00
SBD 3.20