Emily Blunt, Western Dizisinde Başrol Oynayacak! - Haberler - Beyazperde.com

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Sessiz Bir Yer filmini beklerken Emily den farklı performansların haberini almak da güzel. Kovboy dizisi gibi bişey iyi giderdi zaten bu dönemde.

Amazon ve BBC nin de böyle bir projeye girmesi büyük miktarlar yatırılacağının işareti bakalım bizi neler bekliyor.

Dizinin ismi The English olacakmış böyle olunca pek cezbetmedi ama :))


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64354.36
ETH 3507.50
USDT 1.00
SBD 2.54