Bağımlılık Yaratan 17 TV Gizemi: Dexter - Beyazperde.comsteemCreated with Sketch.

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Dizi izlemek bir sonraki bölümü merakla beklemek demektir.

Acaba sonraki bölümde ne olacak, bize izlediğimiz bölümde nasıl ipuçları verdiler, bu gizemi nasıl çözecekler, sonraki adıma nasıl ulaşacaklar, karakterler nasıl etkilenecek olaylardan vs.

O yüzden gizem dizilerini, konular hakkında insanlarla tartışmayı daha çok seviyorum. 17 dizinin de gizemli tarafının kısa haberi yapılmış....


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64354.36
ETH 3507.50
USDT 1.00
SBD 2.54