Başka Sinema'da Bu Hafta: "Cesaretin Var mı Aşka?", "Yeni Baştan" - Beyazperde.com

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Başka Sinema güzel işlere imza atıyor, eskileri hatırlatma konusunda bir adım daha ilerledi.

Jeux de'fants Cesaretin Var mı Aşk'a filmini çok sonraları izlemiştim. Çok ilginç bir bakış açısıyla garip bir aşk hikayesini anlatıyordu. Sürekli iddiaya girip heyecan arayan bir ikili. Birbirlerine olan aşkları için bile iddiaya girerler vs.

Tekrar izlemek iyi olacaktır.


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 69726.58
ETH 3619.25
USDT 1.00
SBD 3.21