You are viewing a single comment's thread from:

RE: Otrzymanie renty będzie trudniejsze. Zbliża się uszczelnienie systemu - Money.pl

in #dlike2 years ago

Ja bym nie ufał tak bardzo w przekaz banków i funduszy ubezpieczeniowych. Puki co jeszcze nigdzie ZUS nie upadł, a wszystkie te prywatne fundusze emerytalne typu OFE tak - ostatnie w Chile. Ludzie 20 lat odkładali i połowa kobiet pobiera emeryturę w wysokości 250zł [1]. Problem ZUS jest taki że nikt nie chce na niego płacić, a wszyscy chcą brać.