Star Trek: Picard Trailer

in #dlikelast year

Shared From Dlike

Nie ma co ukrywać. Jestem fanem Star Trek, a Następnego Pokolenia w szczególności. Popołudnia spędzane z załogą Enterprise niezaprzeczalnie są częścią mojego dzieciństwa. Zwiastun pozwala wierzyć, że również nowy serial będzie świetną rozrywką zarówno dla starych jak i nowych widzów serii. 


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10575.42
ETH 345.73
USDT 1.00
SBD 0.96