Star Trek: Picard Trailer

in #dlike3 years ago

Shared From Dlike

Nie ma co ukrywać. Jestem fanem Star Trek, a Następnego Pokolenia w szczególności. Popołudnia spędzane z załogą Enterprise niezaprzeczalnie są częścią mojego dzieciństwa. Zwiastun pozwala wierzyć, że również nowy serial będzie świetną rozrywką zarówno dla starych jak i nowych widzów serii. 


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 19276.89
ETH 1309.64
USDT 1.00
SBD 2.44