Nowe DVD Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators

in #dlikelast year

Shared From Dlike

Już we wrześniu ukaże się koncertowe DVD zespołu Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators, które będzie nosić tytuł "Living The Dream Tour".
"Living The Dream Tour" ujrzy światło dzienne 20 września nakładem Eagle Vision.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.037
BTC 10400.82
ETH 337.30
USDT 1.00
SBD 0.95