Karolina Duszkiewicz i Mateusz Delma Delmański (CF98)

in #dlikelast year

Shared From Dlike

O pop-punku wielu zdążyło już zapomnieć. Nawet najwięksi w gatunku złapali zadyszkę, a środkowoeuropejska scena próbuje odnaleźć się na nowo, tym bardziej, że jedyny obecnie widoczny trend przewijający się we wszystkich nurtach z punkiem i hc w nazwie, to nostalgia za latami 90.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.037
BTC 10400.82
ETH 337.30
USDT 1.00
SBD 0.95