Heart In Hand - nowy utwór Opeth

in #dlikelast year

Shared From Dlike

Opeth ujawnił pierwszy utwór z nadchodzącego nowego albumu, zatytułowany "Hjärtat Vet Vad Handen Gör / Heart In Hand".
Przypomnijmy, że najnowszy album Opeth będzie nosić tytuł "In Cauda Venenum" i będzie zawierać utwory zarówno w angielskiej jak i szwedzkiej wersji językowej.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10575.42
ETH 345.73
USDT 1.00
SBD 0.96