Ghost prezentuje nowy teledysk do utworu - Faith

in #dlikelast year

Shared From Dlike

Trzeci singiel z albumu "Prequelle" - kompozycja zatytułowana "Faith" - doczekał się właśnie wizualizacji. „Prequelle”, który ukazał się w czerwcu 2018 roku, został bardzo dobrze przyjęty przez fanów i krytykę. Krążek trafił do top 10 w 15 krajach, otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii “Najlepszy album rockowy”...


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.035
BTC 10591.05
ETH 352.66
USDT 1.00
SBD 0.97