Ekskluzywne wznowienia - Overkill i Bomber Motorhead

in #dlikelast year

Shared From Dlike

Motörhead i BMG zapowiedziały wydawnictwa skierowane do fanów, które przypominają długą karierę zespołu, począwszy od lat '70. Już w październiku do sklepów trafią ekskluzywne wznowienia albumów „Overkill” i „Bomber”.
Na pierwszy ogień idzie premiera ogromnego box setu: “Motörhead ‘79”


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10575.42
ETH 345.73
USDT 1.00
SBD 0.96