Die Toten Hosen

in #dlikelast year

Shared From Dlike

Premiera nowego albumu Die Toten Hosen i koncerty w Polsce były okazją do spotkania z zespołem. Porozmawialiśmy z gitarzystami Breitim i Kuddelem m.in. o ich nowych albumach, dawnych wspomnieniach i podejściu do nowych technologii.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10479.09
ETH 344.62
USDT 1.00
SBD 0.97