Sort:  

Congratulations @papermagicreny, you have decided to take the next big step with your first post! The Steem Network Team wishes you a great time among this awesome community.


Thumbs up for Steem Network´s strategy

The proven road to boost your personal success in this amazing Steem Network

Do you already know that awesome content will get great profits by following these simple steps, that have been worked out by experts?

Vítejte na Steemitu! Myslím, že můžete opravdu zaplnit díru na trhu, nic takového jsem tu ještě neviděl :) Určitě ale zkuste do začátku přidat i nějaké populárnější tagy, aby to vidělo víc lidí (seznam top tagů je vlevo nahoře ve vašem feedu). Taky je dobré napsat krátké intro - anglicky a kdyžtak i česky pro českou komunitu, určitě vás rádi podpoří. Stačí přidat tag "cesky", ten používají všichni Češi na Steemitu. Tak ať se daří! :)

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 48285.06
ETH 4042.61
BNB 562.79
SBD 5.91