Foyası Meydana Çıktı deyiminin anlamı ve kısa hikayesi

in #deyimlerimi5 years ago

Bu deyimi aslı, astarı araştırıldı, hilesi ortaya çıktı anlamında kullanılan bir deyimdir.

Bookshop Etsy Shop Icon-10.png

Kuyumcuların, süs eşyaları için kullandıkları elmasların arkalarına ''foya'' denilen bir malzeme sürer, daha parlak ve alımlı olmalarını sağlarlardı. Zamanla bu foya denilen malzeme çözülür ve eski parlak, alımlı halini kaybedermiş. Bu nedenle foyası ortaya çıktı derlermiş. Bu ve benzeri hilekar kişilerin yalanlarını ortaya çıkaran durumlar için ''Foyası Meydana Çıktı'' deyimi kullanılır.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27541.57
ETH 1750.47
USDT 1.00
SBD 2.92