Kozunu Paylaşmak deyiminin anlamı ve kısa hikayesi

in #deyimler5 years ago

Bilindiği gibi koz, ceviz anlamına da gelir. Vakti zamanında, Kastamonu'nun iki köyü arasında ortak kullanılan cevizlik alan vardı. Cevizin hasat zamanı gelince gün belirlenir ve iki köy halkı cevizlikte buluşarak cevizleri paylaşırlardı. Fakat her seferinde haksızlık olduğu öne sürülerek kavga patırdı çıkardı. Hatta olay öyle büyük bir hal aldı ki, köyün eli sopa tutabilen delikanlıları, koz paylaşma zamanı yaklaşınca hazırlık yaparlardı. Bu şekilde eli sopa tutabilen çocukları için analar, ''Benim oğlan, kozunu paylaşacak çağa geldi.'' diyerek oğlunun büyüdüğünü anlatmak istermiş.

Bookshop Etsy Shop Icon.png

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28345.94
ETH 1815.90
USDT 1.00
SBD 2.76