Computer große frühjahrsputz I Komputerowe duże wiosenne porządki

in #deutsch3 years ago

Deutsch:

Richtig durchführen Computer frühjahrputz .Nur im einem Jahr samelt sich so viel staub was kann da zu führen , das unsere Computer gibt es Geist auf.Basonders Netzteile , löfter da sammelt sich am meistens staub wird beschädigt werden. IMGP2664.JPG

Polski:

Prawidłowo wykonaj komputerowe czyszczenie wiosenne.Jedynie w ciągu jednego roku gromadzi się tyle kurzu, co może doprowadzić, ze nasz komputer przestanie dzialac , zasilacze ,wentylatory ,gdzie gromadzi sie większość kurzu i pyłu ulegna zepsuciu.
IMGP2672.JPG

Coin Marketplace

STEEM 1.33
TRX 0.12
JST 0.144
BTC 60424.90
ETH 2149.99
BNB 464.11
SBD 9.31