Berlin wird auch viel gebaut I Berlin jest również bardzo rozbudowywany

in #deutsch3 years ago

IMGP2734.JPG

IMGP2735.JPG

IMGP2736.JPG

WP_20180403_16_25_24_Pro.jpg

WP_20180403_16_25_30_Pro.jpg

WP_20180403_16_25_37_Pro.jpg

Deutsch:

In Berlin wird viel gebaut .Beeindruckt wenn man so viele kräne auf einmal zu sehen bekommen kann.
Letzte mal war Potsdamer Platz gebaut mit so viele kräne.

Polski:

W Berlinie jest dużo konstrukcji, pod wrażeniem, jeśli widać tak wiele dźwigów jednocześnie.
Ostatnim razem Potsdamer Platz został zbudowany z tak wieloma dźwigami.

Coin Marketplace

STEEM 1.36
TRX 0.12
JST 0.145
BTC 60648.31
ETH 2153.81
BNB 471.84
SBD 9.24