DBRAİN İLE YAPAY ZEKA TÜM İNSANLIĞIN ÜRÜNÜ OLACAK.

in #dbrain4 years ago

Arkadaşlar Selamlar

Bugün sizlere, tüm bilim dünyasının uzun yıllardan beri üzerinde fazlaca durduğu bir mesele olan “yapay zekâ” (AI) adına büyük bir problemi çözme hedefiyle ortaya çıkan blockchain tabanlı bir platform olan “Dbrain” den bahsedeceğim. Bilim dünyasının çok uzun yıllardan beri AI üzerinde çalışıyor olması, bizlere başarılı bir AI ortaya koymanın zorluğunu göstermektedir. Karşılaşılan en büyük zorluklardan birisi de sonsuz sayıda bilgi ve değişkenin kayıt altına alınması ve bunun yanında bu bilgi ve değişkenlerin insan zekasını taklit eden bir nitelik ortaya koyması meselesidir. Dbrain de işte tam burada devreye girmektedir.

20974541 (3).png
KAYNAK

Dbrain’i Ortaya Çıkaran Etmenler

İlk olarak “Yapay zekâ” nedir? Sorusuna cevap vermek gerekirse; bilgisayarların insanlara ait düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerini kullanabilir hale gelmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkarak bile “yapay zekâ” nın bilim dünyası adına ulaşılması çok zor olan bir doruk noktası olduğunu anlamak çokta imkânsız olmasa gerek. Eğer AI gerçekten üretilecek ise şüphesizdir ki; milyonlarca insan ve zekaya başvurmak kaçınılmaz haldedir. Peki, bu nasıl olacak? Diye soruyor isek; Dbrain bizlere şu ana kadar ortaya konmuş en iyi çözüm önerilerinden birini sunmaktadır.

yapay-zeka-danisman-.jpg
KAYNAK

Dbrain Nedir?

Dbrain kısaca, yüksek miktarda işgücü vasıtası ile ham verileri gerçek dünyadaki AI çözümlerine dönüştürülmesini hedefleyen açık kaynak kodlu bir blockchain platformudur.Bu platformda, çalışanlar veri etiketleme ve doğrulama işlemlerinin basit görevlerini yerine getirirler. Ve bu işlerinin karşılığını kripto para biriminde anında ödeme olarak alırlar. Veri bilimcileri ise nöral ağları (Neural Networks- NN) eğitmek ve AI uygulamaları oluşturmak için ortaya çıkan veri kümelerini kullanmaktadır. Dbrain ayrıca bir web uygulaması, bir Telegram botu ve bir mobil uygulama dahil olmak üzere tüm taraflara verimli araçlar sağlayarak AI üretimini ve veri iş akışını otomatik hale getirmeyi hedeflemektedir. Bunu daha da açmamız gerekirse; Dbrain, hiçbir uzmanlık alanı dahi olmayan kişilerin de içinde bulunduğu internet kullanıcılarına, belirtmiş olduğumuz çeşitli araçlar vasıtasıyla icra etmesi çok basit olan çeşitli görevleri yerine getirmesini isteyecek; buna karşılık olarak kripto paralar ile ödeme gerçekleştirecektir.

bezymyannyy_375.png
KAYNAK

Dbrain Kısaca Nasıl Çalışır?

Görevlere ilişkin örnek olarak, Telegram botu vasıtasıyla bizlere bir görüntü verilip, bu görüntünün ne olduğunu bizlerin tespit etmesini istemektedir. Sadece görüntüde ne olduğunu tespit etmekle kalmayan Dbrain, nesne algılama, bölümleme, yüz tanıma, veri sınıflandırması, konuşma tanıma, poz tahmini ve rastgele veri analizi yapabilen bir API oluşturmayı da amaçlamaktadır. Bu, Dbrain'de oluşturulan API'nın birçok şeyi tanımlayabilmesi, ayırt edebilmesi ve kategorize edebilmesi anlamına gelmektedir.

Adsız.png
KAYNAK

Dbrain’in İnsanlara Olan Faydaları

Dbrain’i çekim merkezi haline getiren etmenlerden biri de yaşamlarını desteklemek için uygun bir iş sahibi olmayan insanlar için çalışma fırsatı yaratmasıdır. Bir işçinin burada çalışabilmesi için CV ya da benzeri bir şeye ihtiyacı yoktur. Sadece bir hesap oluşturmak ve ardından verileri toplayarak veya etiketleyerek yardım etmek yeterli olacaktır. Bu nedenle, Dbrain ekibi tarafından söylenene göre 2 milyar olarak tahmin edilen birçok insan uygun bir yaşam sürecektir.

DQmdWLckbNwozLYk1XmrsJhR1Wc7j4Qysat6zDRYokGvUn9.jpg
KAYNAK

SONUÇ

Dbrain, AI endüstrisi için önemli olan bir kripto projesidir. Makinelerin öğrenmesine yardımcı olacak ve aynı zamanda birçok kişi için çalışma fırsatını açacaktır. Daha da önemlisi iş veya sanayinin çıkarları için çalışan bir AI oluşturmasına yardımcı olacaktır. Dbrain'e bir göz atmak ve bunu büyük bir başarıya ulaşabilecek bir proje olarak görmek bizler adına kesinlikle faydalı olacaktır düşüncesindeyim. Kendinizi tam bir ödül avcısı olarak tanıtıyorsanız, Dbrain tam size göre. Kampanyalar bitmek üzere ve çok fazla zamanınız kalmadı. Hala tanıtım aşamasında olan Dbrain’in kampanyalarına sizler de katılın ve ücretsiz olarak token kazanın.

Daha Fazla Bilgi İçin;

• Website; https://dbrain.io/#platform
• Facebook; https://www.facebook.com/dbrainio
• Twitter; https://twitter.com/dbrainio
• Bounty; https://bountyhive.io/browse/Dbrain
• Telegram; https://t.me/joinchat/BSBzPk1gyw5grXyvBslXdg
• Whitepaper; https://whitepaper.dbrain.io/challenges/

Bountyhive; semihbalkanli
bountyhive.io/r/semihbalkanli

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by semihbalkanli from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Harika bir post hazırlamışsınız. Emeğinize sağlık postlarınız hep kaliteli oluyor.

Çok teşekkür ederim.