Polish Translator Application - DaVinci & Utopian

Hello!

My name's Victor and I'm an Utopian Community Manager from the beautiful city of Cracow, Poland. I have been keen on learning English ever since I can remember and have reached a C2 level at the age of 16. My growth in this direction has slowed down considerably ever since, but since I work in an international environment and talk to people from all around the world on a daily basis, my skills in the language haven't gone down in the slightest. I used to do some translations on Utopian before (and for a short time after) I joined the team back in December of 2017. My contributions were always accepted - this was before a system for scoring was in place. I wish to start translating again as I miss the activity and I wish I could help out while polishing (see what I did there?) my proficiency in English once again. Thanks in advance, cheers!

Witam!

Nazywam się Wiktor i jestem Managerem Społeczności Utopian z pięknego miasta Krakowa. Od kiedy pamiętam lubiłem się w nauce angielskiego i osiągnąłem poziom C2 w wieku 16 lat. Mój rozwój w tym kierunku zdecydowanie zwolnił od tamtej pory, ale z racji, że pracuję w międzynarodowym środowisku i rozmawiam z ludźmi z całego świata dzień w dzień, moje umiejętności językowe nie pogorszyły się w żadnym stopniu. Już wcześniej tłumaczyłem dla Utopian, krótko zanim (i przez krótki czas po) dołączyłem do załogi w grudniu 2017 roku. Moje kontrybucje zawsze były akceptowane - miało to miejsce przed wprowadzeniem systemu oceniania. Chcę znów tłumaczyć, bo tęsknię za zabijaniem czasu w ten sposób i chcę pomagać jednocześnie znów szlifując (to nie działa po polsku) swoją biegłość w języku angielskim. Z góry dziękuję, pozdrawiam!

My Crowdin profile
Voice Sample

Sort:  

Hi Victor, great to see your application and you made it before the deadline. Welcome to Translation. In your application, you did not state whether you want to be Language Moderator also for the translation team. The new rule is that moderators can also translate. :)

I honestly wouldn't mind joining forces with @villaincandle as a LM to help out and ensure his translations are accurate as well. So sign me up if you need one!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.04
JST 0.026
BTC 18947.31
ETH 593.10
SBD 1.31