Daily report 02/06/20

in #daily-reportlast month

steem-il

פוסט יומי

יצאת רוטשילד - הפוסטים הרווחיים ביותר בקהילה הישראלית

כותרתרווחשם משתמש

מי אמר שלהצביע זה לא מנומס? הפוסטים המוצבעים 😜 ביותר בקהילה הישראלית

כותרתהצבעותשם משתמש

מי נותן בראש?! - הפוסטים המובילים בתגיות ישראליות

כותרתרווחשם משתמש

הקהילה הישראלית - מה חדששש???

כותרתרווחשם משתמש

הערות חברים, הערות... הפוסטים הכי מטוקבקים שלנו

כותרתמספר תגובותשם משתמש

התגיות הפופולריות!

תגיתמספר פוסטים

ערך ההצבעה של @steem-il הוא: 0.0017$

ב24 השעות האחרונות, חברי הקהילה הישראלית פרסמו 0 פוסטים

תוכלו לשמור על קשר ולהתעדכן בקבוצת הפייסבוק שלנו ובשרת הדיסקורד
Facebook
Discord
תודה ל@nv21089 @techslut שתרמו והשקיעו בכדי להוציא את פרוייקט הדו"ח היומי לפועל
כמו כן תודה לכם המשתמשים בקהילה הישראלית 😊