Pseudonefew Fík, Pseudoneffe Fík, pseudosynovec Fík (just for fun..)

in czsk •  7 months ago

Když jsem byl malej, sestra dostala k narozeninám plyšáka. Byl to takovej roztomilej pes, sestra Ája mu začala říkat Fík, podle svého oblíbeného večerníčku. Časem se psí rodinka rozrostla o další členy, kteří se stali regulérními členy naší rodiny - účastnili se všech rodinných oslav, jezdili s námi na výlety.. Když jsme z toho vyrostli, šel Fík do krabice. Pokud ho nesežerou moli, budu rád, když bude dělat radost i mým dětem.

When I was young, my sister got a plushy toy for birthday. It was such a cute stuffed doggie, my sister Alice called it Fík, from her favorite farytaile. As the time ran, the doggies family got bigger thanks other plushies, that became the official memebers of our family - they attended on family celebrations, went on holidays with us.. After we grew up, Fík hase gone to a box. If moths don't eat him, I hope he will make fun to my children aswell.

Als ich ein Junge war, hat meine Schwester ein plüsches Kuscheltier zum Geburtstag bekommen. Es war ein solches süsses niedliches Hündchen, meine Schwester Alice nannte ihm Fík, nach ihrem beliebten Märchen. Im Laufe der Zeit, die Hundfamilie ging grösser und grösser. Die neue Kuscheltiere wurden als neue ofiziele Mitglieder unserer Familie erklärt. - Sie nahmen an Familienfesten teil, fuhren mit uns ans Meer.. Nachdem wir aufgewachsen sind, ging Fík in eine Schachtel. Falls ihm Motten nicht fressen, werde ich froh, wenn er Spass auch für meine Kinder machen wird.

Playing.. Spielend..pařící..
DSC_0033.JPG

suprised..überrascht..zaskočený..
DSC_0161.JPG

curious..neugierig..zvědavý..
DSC_0174.JPG

cool.. geil.. drsný..
DSC_0177.JPG

DSC_0178.JPG

gangsta..
DSC_0180.JPG

sad doggie..trauriges Hündchen, smutný..:(
DSC_0184.JPG

broken doggie.. zerbrochen..
DSC_0222.JPG

relaxing..entschpanend..flákající se
DSC_0234.JPG

Mit Freunden..with friends..s kámošama
DSC_0338.JPG

DSC_0339.JPG

Thanks for attention!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hezká společnost plyšáků :-)