Štatistika CZ/SK Lotérie + 1 SBD Jackpot

in #czsk6 years ago (edited)

image.png

Ahojte, na začiatok trochu štatistiky po desiatich úspešných kolách našej lotérie.

V každom kole sa zúčastnilo priemerne 8,4 súťažiacich, pričom minimálna účasť bola 6 súťažiacich a maximálna 12.

Priemerná odmena v jednom kole bola 0,092 SBD. Najnižšia výhra bola 0,059 SBD, na druhú stranu najvyššia 0,140 SBD.

Celkovo som redistribuoval 0,921 SBD - to je 75% časť z odmeny. Zvyšných 25 % tvorí 0,307 SBD, ktoré dorovnám na 1 SBD a rozdelím ich medzi troch štastlivcov, viz. pravidlá nižšie.

Od pondelka sa môžete tešiť opäť na klasický formát ako ste zvyknutí.

image.png

Pravidlá pre Jackpot:

  1. Zúčastnili ste sa aspoň jednej z predchádzajúcich lotérií. (Bez ohľadu na to či ste vyhrali, alebo nie.)
  2. Musíte dať upvote na tento príspevok. (Hodnota je ľubovoľná.)
  3. Musíte dať koment na tento príspevok s vaším poradovým číslom. Tj. prvý dá kometár s textom "1", druhý s textom "2" atd.
  4. Zapojiť sa môžete do 11.03. 23:59.
  5. 1 SBD bude rozdelené medzi troch víťazov v pomere 0,5/0,3/0,2 SBD.
  6. Víťazi budú vybraní pomocou random.org.

Foto: pixabay.com

@cleverbot

Sort:  

image.png

1. Miesto 0,5 SBD vyhráva @sili :)))

image.png

2. Miesto 0,3 SBD vyhráva @nikdo :)))

image.png

3. Miesto 0,2 SBD vyhráva @marekgalcik :)))

You got a 100.00% upvote from @cabbage-dealer courtesy of @atelerix!

This post has received a 0.42 % upvote from @drotto thanks to: @atelerix.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 62166.63
ETH 3021.89
USDT 1.00
SBD 3.72