Sort:  

Congrats kuya. Practice na tayo mag trade diyan hindi ko pa masyado napaglalaruan pero mukhang okay naman siya masa maganda ang buying and selling rates.