CW24Tv #320

in cw24tv •  11 months ago  (edited)

Musisz to wiedzieć jak to bywa.
Piłką nigdy się nie interesowałem.

Po tym materiale, wywnioskowałem, żeś zciut delikatne faule były.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!