CryptoWezz meetzz...AgUnity

in #cryptowezz2 years ago (edited)

Recent sprak ik met Hans Geldof over het Blockchain project AgUnity. Hans werkt als projectleider en trainer op het vlak van Blockchain. Hij werkt hierbij onder andere samen met Thefork, een Nederlandse organisatie die zich richt op Blockchain toepassingen in de Food sector. Zij hebben er afgelopen jaar voor gekozen een aantal projecten te volgen en een daarvan was AgUnity. Ik kwam met AgUnity in aanraking doordat ik een meetup bezocht in Amsterdam, georganiseerd door Thefork (hier kan je zien wat de volgende meetups zijn van hen).

Het streven van AgUnity is om kleine boeren in ontwikkelingslanden te helpen om zichzelf uit de armoede te helpen. Het initiatief van AgUnity komt voort uit een hackathon (wedstrijd waarin teams in een korte tijd een werkend product met een pitch ontwikkelen) met het thema ‘Fintech for Good’ die in april 2016 plaatsvond in London. De oprichter is de Australiër David Davies (filmpje waarin je in een minuut uitleg krijgt van David zelf).

Hoe willen ze hun doel bereiken? Dit doen ze met behulp van een mobiele app en de zogenaamde AgriLedger. Ze werken samen met NGOs (o.a. Gates Foundation, UNICEF, World Bank, African Development Bank) die hen geld verstrekken om de app en telefoon gratis aan de boeren te verstrekken. Met de app en telefoon tezamen met de AgriLedger zetten ze feitelijk een betrouwbare en transparante administratie op die vertrouwen toevoegt aan de keten.

AgUnity-ecosystem.PNG

Zo (bovenstaand) ziet het ‘AgUnity Ecosysteem’ er uit. Er zijn in essentie vier hoofdgroepen:

  1. Boeren,
  2. de Coöperatie waarin zij samenwerken,
  3. Leveranciers, en nu dan ook
  4. AgUnity.
    Boeren produceren hun oogst en verkopen dat via de Coöperatie. Boeren kopen of huren spullen via de Coöperatie bij Leveranciers. De Leveranciers worden op hun beurt betaald door de Coöperatie (en die heeft middelen omdat zij de oogsten verkopen van de aangesloten boeren). Aan de kant van de Leveranciers wordt een commissie betaald om van het AgUnity systeem (app + Blockchain) gebruik te maken. Doordat de hele administratie van alle transacties middels Blockchain wordt vastgelegd, wordt er veel vertrouwen toegevoegd aan de keten. Vroeger was alles papier en dat is toch een stuk gevoeliger voor corruptie en criminaliteit.

Technisch gezien is de gebruikte Blockchain (correcter: Distributed Ledger) een zogenaamde ‘private MultiChain’ implementatie. MultiChain is een open source (iedereen die wil, kan de broncode downloaden en inzien) Ledger. Het ‘private’ aspect betekent dat er dus niet zomaar in gekeken kan worden (niet zoals bij de Blockchain van Bitcoin en Ethereum bijvoorbeeld). AgUnity is wel aan het verkennen of zij naar een open Ledger toe kunnen gaan. Een aspect om af te wegen is echter wel wat dan bijvoorbeeld de kosten per transactie gaan zijn. Betalingen op het Bitcoin en het Ethereum netwerk zijn niet gratis. Als je dus heel veel transacties gaat doen kan het best veel geld kosten en of dat uiteindelijk in het belang van de boer is? Ondanks dat het een ‘private’ chain is blijft de data van de transacties wel te allen tijde van de boeren zelf. AgUnity gaat dus niet ‘geld verdienen’ aan de data van de boeren.

Even wat cijfers en stand van zaken: momenteel maken tussen de 15.000 en 60.000 boeren gebruik van dit platform (momenteel zijn ze in Papoea-Nieuw-Guinea (Bougainville) en in Kenia actief; uitbreiding staat gepland naar Indonesië, de Solomon Eilanden, Ethiopië, Guatemala en Vietnam). AgUnity is bezig een 2e investeringsronde af te ronden en met de ontwikkeling van versie 3 van de app bezig. Ook zijn ze het team aan het opschalen. Momenteel is er 15 man aan de slag voor AgUnity.

Kort samengevat ondersteunt AgUnity de kleine boeren door bij te dragen aan vertrouwen in de keten, het efficiënter maken van het administratieve systeem, het mogelijk maken van audits en het transparant maken van transacties, markt- en prijsinformatie. Ik vind dit een gave toepassing van de Distributed Ledger Technology die op het dagelijks leven van veel mensen impact heeft! Top!

Wil je meer weten over dit project of er eventueel zelf aan bijdragen? Dan kan je uiteraard naar hun site gaan: www.agunity.com of je kan contact opnemen via LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/agunity/

Sort:  

Thank you so much for sharing this amazing post with us!

Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

If that all sounds interesting, you can:

Thank you so much for reading this message!

Congratulations @cryptowezz! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11599.26
ETH 387.46
SBD 1.05