Clintex; İlaç Endüstrisindeki Devrim

in #cryptocurrency3 years ago

image.png

Tıp dünyasına faydalı ürünler üretmek için sürekli olarak keşif ve ürün geliştirmesi yapılmaktadır. İlaç keşfi ve geliştirilmesiyle ilgili aşamalar, tüketici düzeyine yansıyacak kadar uzundur.

Bir ilacın pazarlanabilir olması için faz III klinik deneylerden geçmesi gerekir. FDA, incelenen ilaçların yalnızca yaklaşık % 25–30'unun faz III klinik denemelerden geçebildiğini bildirmektedir. İlaç piyasaya sürüldükten sonra ilaçların güvenliğini ve etkinliğini izlemek için Faz IV klinik araştırmalar yapılır. Faz I-III klinik denemeyi geçmek için, sıradan bir ilaç en az 5 yıl sürer.

Klinik araştırmalarda çok sayıda test gönüllüsüne de ihtiyaç vardır. Bu da, bir ilacın klinik deneyleri geçmesi için gereken maliyetlerin çok büyük olmasına neden olur. Ek olarak, klinik araştırmalarda yer alan ülke sayısı arttıkça ve araştırma süreleri uzadıkça, ortaya çıkan klinik araştırma maliyetleri de artar. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde pazarlanacak ilaçlarda daha fazla maliyet ve daha uzun bir klinik araştırma süresi gerektirmektedir.

Clintex Platformu (Klinik Deneyler Zekası)

Clinical Trials Intelligence, klinik deneylerde önemli kalite ve operasyonel iyileştirmeler sağlamak için tahmine dayalı veri analitiği, makine öğrenimi (AI) ve akıllı sözleşmelerin yenilikçi kullanımını birleştiren dağıtılmış bir teknoloji platformudur. Clintex, ilaç dünyasının karşı karşıya olduğu sorunları çözmenin yollarını bulmaya çalışıyor. Bu platform, açık ve şeffaf blockchain teknolojisi ile hızlı bir şekilde hareket ederek kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.

ClinTex'in temel amacı, ihtiyaç duyanlar için ilaç maliyetlerini düşürmektir. ClinTex, klinik araştırma bilgileri aracılığıyla bunu, pazar için yeni ilaçlar araştıran ilaç şirketlerinin klinik araştırma sürecini, daha hızlı, daha verimli ve daha uygun maliyetli hale getirerek başaracaktır.

Clinical Trials Intelligence, blockchain özellikli ilk klinik deneme ekosistemi ve ilk platform olacak, klinik araştırma maliyetlerini izlemek ve kontrol etmek için veri analitiği ve makine öğrenimi uygulayacaktır.
Clinical Trials Intelligence, tüm kullanıcıların gizlilik ve güvenlik endişelerini ele alan, ilaç endüstrisi genelinde işbirliğini teşvik eden bir ekosistem oluşturmuştur.

Yeni tıbbın keşfinin çok uzun ve maliyetli bir süreç olduğunu ve klinik deneyler yapacak gönüllüler bulmanın zor olduğunu biliyoruz. Artık Clintex, dünya çapında ilaç endüstrisinde işbirliğine dayalı bir ekosistem oluşturan gelişmiş bir iş akışı sağlıyor. Bunun, araştırma maliyetlerinde çok büyük bir azalma için etkileri olacaktır, çünkü daha önce bulunan bir veri paylaşım topluluğu işlevine sahiptir.

Ekosistemde tüm kullanıcılar, meydana gelen olumsuz etkilerin daha hızlı bulunması için gerçekleştirilen her testi toplar ve analiz eder. Bu, daha hızlı, daha güvenli ve daha akıllı dağıtım ve kalite için operasyonel ihtiyaçları karşılamanın yeni, daha karmaşık ve uygun maliyetli bir yoludur.Clintex, ilaç endüstrisinin karşılaştığı sorunları makine öğrenimi, tahmine dayalı analitik, akıllı sözleşmeler ve tabii ki tüm alanlarda, özellikle de bu sektörde abartılı hale gelen Blockchain teknolojisini kullanarak çözmek için çeşitli çözümlere sahiptir. Clintex'in misyonu, küresel ilaç endüstrisi için geliştirme maliyetlerini büyük ölçüde düşürerek ilaç maliyetini düşürmek ve ihtiyaç duyan insanlar için yeni ilaçların pazarlanma hızını artırmaktır.

Takım:

image.png

image.png

image.png

Yol Haritası:

image.png

Sonuç:

ClinTex, ilaç endüstrisi için dahiyane bir çözüm sağlar ve CTi 'nin (Clinical Trials Intelligence) arkasındaki ekiptir. Bu platform; ilaç, veri analizi, klinik, yazılım geliştiricileri ve blockchain uzmanları alanlarında en iyi bilgi ve uzmanlığa sahip kişiler tarafından desteklenen merkezi olmayan bir yazılımdır. Özellikle Covid-19 pandemisinin ortasında hızla kullanılabilecek yeni ilaç türlerini bulmanın çok zor olduğu göz önüne alındığında çok faydalı olacaktır. Günümüzde her ilaç şirketi, Clintex sayesinde maliyetlerden tasarruf edebilecek, klinik deneyleri ve dağıtımı hızlandırabilecek ve daha iyi ilaç kalitesi ve daha verimli operasyonlarla karşılaşabilecektir.

Clintex hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linklere gözatabilirsiniz:

Website: https://clintex.io//
Whitepaper: https://clintex.io/application/files/4115/9099/9255/Clintex_CTi_Whitepaper.pdf
Onepager: https://clintex.io/application/files/7015/9099/9238/Clintex_CTi_OnePager.pdf
Telegram: https://t.me/ClinTexCTi
Twitter: https://twitter.com/ClinTexCTi
Medium: https://medium.com/@clintexcti
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/eclintex-ltd/
Reddit: https://www.reddit.com/r/ClinTexCTi/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC66MPSniK52KFZwE_SIDsOA
My Bitcointalk Profile Link (salmonella): https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2518463
ETH Wallet: 0xE452b6b42Df7CAC9415dF4EA4AdEe5F0c05104C2
Bountysuite profile name: irem-akcan-906b74153

Sort:  

Clintex'in, küresel ilaç endüstrisi için geliştirme maliyetlerini büyük ölçüde düşürerek ilaç maliyetini düşürmek ve ihtiyaç duyan insanlar için yeni ilaçların pazarlama hızını artırmayı hedefliyor

Faydalı bir inceleme olmuş, teşekkürler..

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 41808.92
ETH 2230.51
USDT 1.00
SBD 5.15