Darmowe kryptowaluty/coiny nowa zakładka challenges.

in cryptocurrency •  3 months ago

Mikro portfel CoinPot

CoinPot doszła nowa zakładka challenges. Dodatkowy sposób na zdobywanie nagród i dodatkowych tokenów CoinPot przez częstsze uczestniczenie w kranikach i zarabianie prowizji za polecenie, granie w gry loteryjne. Główna nagroda, która jest do wygrania raz w miesiącu, to 10 mln CoinPot tokenów to daje w chwili pisania posta, wartość 0.25291542 bitcoina w przeliczeniu na USD$ daje 980,18 $ według coinmarketcap.com.

steempower

steempower

steempower

Jak widać na zdjęciu wyżej, cała zabawa polega na wypełnieniu i zbieraniu gwiazdek. Do wykonania mamy dzienne zadania i miesięczne, które kumulują się w czasie wykonywania codziennych zadań. Dodatkowo otrzymujemy dodatkowe gwiazdki i tokeny za zebraną ilość gwiazdek.


Instrukcja


  • Każde wyzwanie ma 5 poziomów trudności
  • Po ukończeniu wyzwania zostaniesz nagrodzony z 1 gwiazdką na 5 gwiazdki w zależności od poziomu
  • Dodatkowo otrzymasz 100 żetonów CoinPot za każdą gwiazdkę
  • Na przykład, jeśli ukończysz wyzwanie poziomu 4, otrzymasz 4 gwiazdki i 400 żetonów CoinPot! Niektóre wyzwania są powtarzalne (np. Codziennie lub co miesiąc), więc można je powtarzać raz za razem!
  • Każdego miesiąca 25 użytkowników, którzy zgromadzili najwięcej gwiazdek, wygrywa duże nagrody (do 10 milionów tokenów!), Wypłacane bezpośrednio w żetonach CoinPot
Cała zabawa jest na pewno korzystna dla zbieraczy tokenów, które można konwertować na inne kryptowaluty i wypłacić na portfel lub giełdę. Można zarobić dodatkowo tokeny i również szybko je wydać, bo jak każdy dobrze przemyślany system ma plusy i minusy. Tak i w tym systemie można złapać kilka kruczków, które są, jak zawsze ukryte. Możemy walczyć o główną nagrodę i wydawać zarobione tokeny na zadania albo wykonując część zadań, zgarniając jako dodatek, a to z kolei na miesiąc uzbiera się niemała ilość dodatkowych tokenów. Zyski są zupełnie gdzie indziej i nie jest to na pewno na szkodę uczestnika jak w przypadku innych projektów.

Opis CoinPot
Darmowe kraniki/faucets
stempower


Posted from my blog with SteemPress : http://steem-power.com/darmowe-kryptowaluty-coiny-nowa-zakladka-challenges/


Sponsored ( Powered by dclick )

dclick-imagead

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.